AKADEMİK REGRESYON KURSU (SPSS UYGULAMALI)

AKADEMİK REGRESYON KURSU (İLERİ DÜZEY) ÖĞRENİM HEDEFLERİ

Spsskursu.org eğitmenleri olarak SPSS Uygulamalı Akademik Regresyon eğitimi vermekteyiz. Yaklaşık 14 saat süren bu eğitim, maksimum 14 kişilik nezih sınıflarda mesai durumu gözetilerek (haftasonları) verilmektedir. SPSS uygulamalı Akademik Regresyon Kursu‘na katilarak;

1. Risk oranları (odds ratio, risk ratio, hazard ratio vb.), korelasyon katsayısı, bağımlı-bağımsız değişkenler, kestirim, ham artıklar, a ve b katsayılarının standart hataları ve güven aralıkları, açıklayıcılık katsayısı (R kare), modelin yeterliği vegeçerliği, aykırı gözlemler, karıştırıcı faktörler (confounders), etkileşim (interaction) ve daha birçok temel kavramı doğru bir şekilde yorumlayabilir,

2. Araştırma modeli için gerekli olan değişkenleri seçebilir,

3. Bağımlı değikeninize uygun regresyon türüne karar verebilir,

4. Araştırma modelinizin analizlerinde basit ve çoklu doğrusal regresyon (lineer regresyon), ikili (binary), sıralı (ordinal) ve çoklu (multilevel) lojistik regresyon analizini spsste uygulayabilir, çıktıları yorumlayabilir ve analizlere uygun tablolar oluşturabilir,

5. Regresyon modelinizin geçerliğini ve yeterliğini kontrol edebilir

6. Verilerinizde regresyon analizine baslamadan önce değişkenlerdeki aykırı gözlemleri saptayarak uygun yöntemlerle verisetinizi bunlardan ayıklayabilir,

7. Araştırmanızda regresyon analizi kullanarak birbiriyle etkileşim (interaction) halinde olan değişkenleri belirleyebilir ve modelinizdeki karıştırıcı faktörleri (confounders) kontrol edebilir,

8. Araştırma tasarımınıza uygun regresyon çıktılarını seçebilir,

9. Bilimsel makalelerdeki regresyon tablolarını artık yorumlayabilir ve yanlışlıkları farkedebilirsiniz

10. Regresyon modelinizin sensitivite, spesifite ve uyum oranını SPSS’te ROC analizi çizdirerek hesaplayabilir,

11. Makalenizdeki regresyon analizlerinizle ilgili editör veya hakem revizelerini daha rahat anlayarak düzeltmelerini yapabilir,

12. Size verilecek sunum ve görsel materyallerle, kurs sonrasında unuttugunuz kısımları rahatlıkla hatırlayabilir ve bilgi ve beceri düzeyinizi yeniden eski seviyesine ulaştırabilir,

13. Sonraki kurslarımıza (regresyon kursu) ücretsiz olarak sinirsiz katilabilirsiniz (boş kontenjan olma durumuna gore)

Bu kurs tam size göre

😎

Kursiyerler grup halinde başvuru yapabilmektedir ve kurs saatleri grubun uygunluğuna göre de planlanabilmektedir. Kurslar Ankara, İstanbul, İzmir’de ve daha birçok ilde, nezih ve 14 kişiyi geçmeyecek sınıflarda verilmektedir. Arayın, çok kısa sürede kendi çalışmanızı tasarlayıp analiz edebilen ve kaliteli bilimsel bir dergide yayınlatabilen bir süreci birlikte geçirelim.

Kurs takvimimize göz atmak için lütfen tıklayınız.

İletişime geçmek için lütfen tıklayınız.

spsskursu.org ekibi adına Dr. Can

Tel: 0533 8138786

spsskursu@gmail.com

Facebook Sayfamız: https://www.facebook.com/spsskursu/

Twitter Sayfamız: @spsskursu

İnstagram Sayfamız: https://www.instagram.com/spsskursu_org/

Anahtar Kelimeler: spss analizi, spss veri analizi, spss kursu, spss kursu Ankara, spss kursu İstanbul, spss kursu İzmir, spss kursu Adana, biyoistatistik kursu,  biyoistatistik kursu Ankara,  biyoistatistik kursu İstanbul,  biyoistatistik kursu İzmir,  biyoistatistik kursu Adana, uygulamalı biyoistatistik kursu, tez istatistiği, spss öğrenmek istiyorum, spss eğitimi, online spss eğitimi, online spss kursu, spss yardım, spss yorumlama, istatistik merkezi,  medikal istatistik, tıbbi istatistik, akademik tez danışmanlığı, akademik danışmanlık,   tıpta uzmanlık tezi hazırlama, makale danışmanlığı