Dedeler ve nineler, torunlarınızda kanser riskini artırıyor musunuz?

Yeni bir araştırmaya göre, dedeler yaşam tarzlarının torunlarında uzun vadede sağlık üzerindeki etkilerinin farkında olmalıdır. Araştırmacılar, yarı zamanlı bakıcı şeklinde torunlarına bakan dedelerin kötü alışkanlıklarının hayatın ilerleyen dönemlerinde çocuklarda kanser riskinin artmasına neden olabileceğini ileri sürüyorlar.

Büyükanne ve büyükbabalar, kötü alışkanlıklarınızı kontrol altında tutun zira torunlarınızın uzun vadede sağlıklarına zarar verebilirsiniz. Çünkü, Birleşik Krallık’taki Glasgow Üniversitesi’ndeki MRC / CSO Sosyal ve Kamu Sağlığı Bilimleri Birimi tarafından yapılan yeni araştırmada bu sonuçlar elde edilmiştir.

Genellikle araştırmalar, ebeveynler gibi birincil bakıcıların zamanla çocuk sağlığının gelişimi üzerindeki etkileri üzerine odaklanmaktadır. Bu doğrudur çünkü; çocuklar her gün yaşadıkları insanları izlemekte ve ebeveynlerin davranışları, çocukların yiyecek, tutum ve benzeri zararlı alışkanlıklara olan tutumlarını etkileyebilmektedir.

Diyet, sigara içme, alkol tüketme ve fiziksel inaktivite, obezite ve şeker hastalığı gibi metabolik hastalıklardan kansere kadar, yaşamın ilerleyen dönemlerinde çeşitli hastalıklar için risk faktörü olabilir.

Dr. Stephanie Chambers ve arkadaşları araştırmalarında, dedeleri tarafından yarı zamanlı bakıcı şeklinde bakılan torunlarda uzun vadeli sağlık risklerini değerlendirdiler. Araştırmacılar özellikle de dedelerin torunlarında kanser gelişimi riskini nasıl etkilediğini incelemeyi hedeflediler.

Araştırmacılar 18 ülkeden toplam 56 farklı çalışmayı gözden geçirdiler. Bu çalışmaların hepsi de dede davranışlarının uzun vadede torunları üzerindeki sağlık risklerinin etkisini inceleyen araştırmalardan oluşmaktaydı.

Chambers ve ekibi dede davranışlarının (sigara içme, sağlıksız beslenme ve egzersiz yapmama gibi) uzun vadede torunları üzerindeki kanser riskinin artmasına nasıl katkıda bulunabileceğine odaklandılar.

Büyükbabalar, torunlarını şımartıp onlara tatlılar ikram ederken, şekerli gıdalar, içecekler sunarken ya da zararlı davranışları sergilerken, anne ve babasının kurallarından bir an olsun kurtulan torunlarda bu davranışlar olumsuz sağlık sonuçlarına yol açabilmektedir.

Araştırmacıların tespit ettiği bir başka zararlı büyükbaba alışkanlığı ise, torunlarının etrafında sigara içmekti, böylece torunların sigara dumanı soluyarak pasif içiciliğine sebep olmakta ve rol model olarak da muhtemelen ileride torunların sigaraya başlamasına ve arzulamasına zemin oluşturmalarıydı.

Dr Chambers, dedelerinin torunlarına herhangi bir şekilde zarar vermeyi düşünmediğini belirtti.

Araştırmacılar, “Bu araştırmanın sonuçları, sigaraya maruz bırakma ve düzenli olarak çocuklara gıda ikramlarında bulunma gibi davranışların çocuklarda ileriki hayatlarındaki kanser riskini artırdığını açıkça ortaya koyuyor” diye vurgulamakta ve “dedelerin bu riskleri istemeden yaptığını” bildirmektedir.

Araştırma ekibinin ortaya koyduğu bir diğer husus da, anne ve babaların, dedelerin çocukların etrafındaki istenmeyen davranışlarının farkında olmaları ve şiddetle onlara karşı çıkmaları gerçeğiydi.

Bununla birlikte, ebeveynler bazen bu konularda açık bir şekilde konuşma yapmanın zor olduğunu ve büyükanne ve babaların evdeki tütün dumanına maruz bırakma konusundaki tavırlarını değiştirmelerini veya teşvik etmesini zor bulmaktadır.

Araştırmacılar ayrıca “büyükanne ve babalarıyla vakit geçirmenin çocuklar açısından duygusal yararları da bulunduğunu” ve bunun da olumlu sağlık etkisinin olabileceğini hatırlatmaktadır.

www.spsskursu.org

spsskursu@gmail.com

Tel: 0533 813 8786

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir